Látóképi-víztározó

Ponty-Centrum Horgász Egyesület

Területi jegytípushoz kötött szabályok

9. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - bojlis horgászatra kijelölt számozott horgászhelyek kivételével - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A bojlis horgászatra kijelölt horgászhelyeken csak akkor lehet horgászni, ha arra aktuális foglalás nincs. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 15 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos. Horgászni csak a partról szabad, vízbe menni tilos!

10. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 7,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.

11. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt. Amennyiben a horgászhellyel szemköztibeállóban horgász tartózkodik, úgy a készségek bedobása a tómeder képzeletbeli felezővonaláig történhet.

12. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

13. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. Szintén korlátozott, vagy tiltott lehet bizonyos megjelölt területeken (műtárgyak, zsilipek, befolyó, kikötő) a horgászat. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.

14. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.

15. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel. Etetésre száraz magvak, valamint kutyatáp használata szigorúan tilos! 11.01 – 03.31 közötti időszakban a vízbe juttatott etetőanyag mennyisége naponta maximum 1 kg lehet botonként.

16. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása tilos.

17. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolóba, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. A vízparton a háziállatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állattartó köteles gondoskodni. A keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.

18. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.

19. Tüzet gyújtani csak az e célra kiépített helyeken, vagy az arra rendszeresített mobil tűzrakón lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nincs elrendelve. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűztérbe szemét nem helyezhető, ott nem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.

20. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el. A természeti értékek károsítása szigorúan tilos.

21. A vízparton csak fém és műanyag bottartó használható.

22. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek, kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

 

III. Speciális horgászrendi előírások

 1. A horgászatra engedélyezett időszakok

Nappali nyitva tartás

Éjszakai nyitva tartás

március 10. – április 27.:            05.30 – 22.00 óra között

április 28. – szeptember 3.:        05.00 – 22.00 óra között

szeptember 4. – október 1.:        06.00 – 22.00 óra között

október 2. – november 5.:          06.30 – 21.00 óra között

november 6. – március 9.:          07.00 – 18.00 óra között

         február 1. – január 31.:     18.00 – 06.00 óra között

hétfőtől vasárnapig (vasárnap éjszaka – az előre foglalt bojlis helyek kivételével - nincs éjszakai horgászat, ekkor el kell hagyni a vízpartot).

Az egyes jegytípusok között különbség van az éjszakai horgászati lehetőségek között! 

 1. A Látóképi-tározó területén horgászeszközzel tartózkodni, horgászni csak érvényes területi jegy birtokában szabad. A be- és kilépés, valamint a vízparton gépkocsival történő közlekedés csak a nappali nyitva tartási időben engedélyezett! A be- és kilépéskor, gépjárművel történő be- és kihajtáskor a beléptető kapunál regisztrálni kell.
 2. A Látóképi-tározó területére belépni kizárólag a 33. sz. út felől, a tározó Hortobágyi ágán elhelyezett beléptető kapun keresztül szabad. A tó körül futó út jó állapotának fenntartása érdekében gépjárművel közlekedni maximum 15 km/óra sebességgel szabad!

A horgászhelyeken gépkocsival parkolni csak az úttal párhuzamosan, két kerékkel a stabilizált úton lehet. Az autók és horgászfelszerelések a járművek közlekedését nem akadályozhatják.

A tározó külső, gáthoz vezető földútján a gépjárművel történő közlekedés az időjárástól és az út állapotától függően időszakonként korlátozott vagy tiltott lehet.

 1. A Látóképi-tározó debreceni ágának 500 méter hosszúságban kijelölt vízterülete kíméleti terület, ami a halak ívásának védelme érdekében határoztunk meg. Itt nem csak horgászni, hanem tartózkodni is tilos! Ezen területen 06.15 – 03.01 között, csak az előre meghatározott és kihirdetett időpontokban és módon engedélyezett a horgászat.
 2. A gát közepétől az 5. sz. behúzós helyig kizárólag a kijelölt, számozott foglalható beállókban szabad horgászni. A tározó debreceni ágának külső részén az 5. sz. behúzós horgászhelytől a kíméleti részig gépjárművel közlekedni tilos, ezen a partszakaszon csak a pergető horgászat megengedett.
 3. A horgászat során általánosan tilos a behúzás, az etetőhajó, csónak használata. Erre csak az e célra kijelölt foglalható bojlis helyeken van lehetőség, arra érvényes területi jegy és foglalás birtokában. Ezen túl csónak használat pergető horgászat céljára az arra külön kijelölt és meghirdetett napokon engedélyezett. A behúzás fogalmába tartozik minden, nem dobáson alapuló csali bejuttatási módszer (pl. lufizás)!
 4. A horgászcsónak használója köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége (mentőmellény, horgony, kötél vagy lánc, vízmerő eszköz, megvilágítás) és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen
 5. A tározó jegén horgászni minden esetben tilos.
 6. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható – csalihalak gyűjtésére.
 7. A horgász a Látóképi-tározón csak az alábbi okmányok és működő felszerelések rendelkezésre állása esetén kezdheti meg a horgászatot:

- halfogásra jogosító okmányok (horgászkártya, állami horgászjegy és fogási napló, területi jegy), toll

- személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél),

- pontos halmérleg (ami legalább 15 kg-ig mér), mérőszalag, horogszabadításra alkalmas csipesz, éjszakai horgászat esetén lámpa,

sűrű (max 1x1 cm) szövésű merítőháló és kereskedelmi forgalomban kapható halmatrac,

 1. 15 kg fölötti ponty vagy amur fogását haladéktalanul jelezni kell a halőrnek telefonon, aki a hal egyedi azonosítóval történő ellátásáról rendelkezhet. Szintén értesíteni kell a halőrt 5 kg fölötti csuka vagy süllő, 30 kg fölötti harcsa, 2 kg fölötti compó, vagy bármilyen nem beazonosított halfaj fogása esetén.
 2. Élőhallal csalizni kizárólag akkor szabad, ha a csalihal a Látóképi -tározóból került kifogásra. Csalizásra használható halfajok: vörösszárnyú keszeg, bodorka, dévérkeszeg, karikakeszeg, szélhajtó küsz, ezüstkárász, naphal. Nem a Látóképi-tározón fogott hal vízbe helyezése tilos!